• کارگاه های آموزشی

    برگزاری کارگاه ها آموزشی در حوزه استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپا

  • رویدادها

    برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه برنامه نویسی و کسب و کارهای نوپا

  • فضای کاری جمعی و مشارکتی

    فضایی برای شکلگیری تیم های استارتاپی و کسب و کارهای نوپا

مرکز نوآوری تیمچه

یک سازمان غیر انتفاعی با هدف پرورش اکوسیستم کارآفرینی پایدار و نوآور

از طریق محیا کردن فضاهای کاری مشارکتی، آموزش های کارآفرینی و ساخت اجتماعات کارآفرینی نوآور است.

خدمات ما

مشاوره نوآوری کسب و کار

ارائه خدمات مشاوره در حوزه توسعه کسب و کار و نوآوری از طریق فناوری

مرکز کار جمعی و مشارکتی

فضایی برای شکلگیری تیم های استارتاپی و کسب و کارهای نوپا

کارگاه و رویداد

برگزاری کارگاه ها و رویدادهای تخصصی در حوزه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوآور

حامیان و همکاران

حامیان رسانه ای

عضویت در خبرنامه

.© کليه حقوق وب سايت برای مرکز نوآوری تیمچه محفوظ می باشد .